Lista artykułów

Nazwa artykułu
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach ogólnodostępnych
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach
ogólnodostępnych
07.11.2016 więcej
Konkurs ofert – dostawa dla ŚOZ oleju opałowego lekkiego od 01.01.2017 do 31.12.2017
Konkurs ofert – dostawa dla ŚOZ oleju opałowego lekkiego od
01.01.2017 do 31.12.2017
02.11.2016 więcej
Konkurs ofert: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 800,0m2”
25.10.2016 więcej
Konkurs ofert - Remont niecki basenowej
Konkurs ofert - Remont niecki basenowej
12.10.2016 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu na budowę przyłącza cieplnego.
03.10.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.
„Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych wraz z
węzłem cieplnym”.
20.09.2016 więcej
KONKURS OFERT NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKON.I WNIOSKU-MIKROBIOGAZOWNIA
KONKURS OFERT NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I
WNIOSKU-MIKROBIOGAZOWNIA, RPO WSL 2014-2020
19.08.2016 więcej
Dostawy artykułów ogrodnicznych
Dostawy artykułów ogrodniczych w okresie marzec-wrzesień
2016r.
07.03.2016 więcej
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
02.03.2016 więcej
03.02.2016 więcej