Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawy części zamiennych do sprzętu oraz serwisowanie
Dostawy części zamiennych i akcesoriów do sprzętu
ogrodniczego oraz serwisowanie i naprawa maszyn ogrodniczych w
roku 2016.
07.01.2016 więcej
usługi deratyzacji i dezynsekcji
Konkurs ofert na Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie
styczeń – grudzień 2016 r
21.12.2015 więcej
Dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych.
„Dostawa od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r oleju opałowego
lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w
Chorzowie.
27.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim
Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert na remont alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 1010,0 m2”. Zakres prac
obejmuje: 1. Przygotowanie przeznaczonych do remontu
uszkodzonych fragmentów alejek przez: a/ wygrodzenie miejsca
pracy barierkami ochronnymi z sygnalizowaniem objazdów, b/
pionowe obcięcie, diamentowymi piłami tarczowymi, krawędzi
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie
jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury
geometrycznej lub frezowanie, c/ usunięcie luźnych kawałków
nawierzchni, d/ usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone
miejsce do stanu suchego, e/ dokładne oczyszczenie dna i
krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,
piasku i pyłu. 2. Naprawę przygotowanych miejsc mieszankami
mineralno-asfaltowymi „na gorąco” poprzez: a/ spryskanie
dna i boków emulsją asfaltową lub przyklejenie samoprzylepnej
taśmy kauczukowo-asfaltowej, b/ wypełnienie ubytku, z
naddatkiem, mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu łopat
i listwowych ściągaczek, c/ zagęszczenie rozłożonej
mieszanki walcem lub zagęszczarką, d/ równomierne posypanie
piaskiem całej naprawionej powierzchni. 3. Wywóz i utylizację
odpadów powstałych po remoncie.
18.11.2015 więcej
Konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego
09.07.2015 więcej
Konkurs ofert na wymianę kotłów c.o. (2 szt.) w ŚOZ, 2/BIP/DA/15
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty –
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wymianę kotłów
w budynkach: szablorogie 56/011 oraz addaxów 12/001.
10.06.2015 więcej
Catering i obsługa konferencji prasowej - wyniki konkursu
Ogłaszamy wyniki konkursu ofert na przygotowanie cateringu i
obsługę konferencji prasowej.
01.06.2015 więcej
Konkurs ofert prace projektowe
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa budynku wielofunkcyjnego edukacyjno –
administracyjnego”
28.05.2015 więcej