Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obsługa toalet w 2020 r.
Obsługa w zakresie utrzymywania prawidłowego stanu
higieniczno-sanitarnego toalet ogólnodostępnych dla
zwiedzających zlokalizowanych na terenie ZOO Chorzów w okresie
od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
12.12.2019 więcej
Dostawa oleju opałowego lekkiego - UNIEWAŻNIONE
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie
04.12.2019 więcej
Konkurs ofert: Remont odcinka kanalizacji sanitarnej DN 200
Remont odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 57,0 mb,
średnicy kolektora DN 200 metodą bez wykopową rękawa
filcowego zakończonego w odcinku bez studni rewizyjnej.
Wykonanie monitoringu kamerą po wykonaniu rękawa.
01.10.2019 więcej
Akwarium dla meduz
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do udziału w konkursie
ofert na dostawę i montaż ekspozycyjnego, wolnostojącego,
rurowego akwarium dla meduz.
01.10.2019 więcej
Dostawa fabrycznie nowego minitraktorka wraz z fabrycznie nowym osprzętem UWAGA: zmiana parametrów
dostawa fabrycznie nowego minitraktorka wraz z fabrycznie nowym
osprzętem
22.08.2019 więcej
Częściowy remont oraz malowanie ogrodzeń na obiektach hodowlanych. UWAGA: ZMIANA ZAKRESU
Częściowy remont oraz malowanie ogrodzeń na obiektach
hodowlanych - zakres prac określają przedmiary robót. UWAGA:
ZMIANA ZAKRESU
14.08.2019 więcej
Remont nawierzchni zaplecza gospodarczego
Remont nawierzchni zaplecza gospodarczego przy pawilonie
nosorożców
28.06.2019 więcej
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon
12.06.2019 więcej
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu forgon
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu forgon
03.06.2019 więcej
Werkowanie kopyt, korekta racic
Werkowanie kopyt, korekta racic
09.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się