Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa roślin sezonowych
Konkurs na dostawę roślin sezonowych i wieloletnich.
06.11.2017 więcej
Zamówienie na olej
Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego
lekkiego.
30.10.2017 więcej
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
09.02.2017 więcej
Dostawa systemu wystawienniczego
Konkurs na dostawę systemu wystawienniczego.
04.02.2017 więcej
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
02.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy środków czystości do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy środków czystości do
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
09.12.2016 więcej
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach ogólnodostępnych
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach
ogólnodostępnych
07.11.2016 więcej
Konkurs ofert – dostawa dla ŚOZ oleju opałowego lekkiego od 01.01.2017 do 31.12.2017
Konkurs ofert – dostawa dla ŚOZ oleju opałowego lekkiego od
01.01.2017 do 31.12.2017
02.11.2016 więcej
Konkurs ofert: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 800,0m2”
25.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się