Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
02.03.2016 więcej
03.02.2016 więcej
Dostawy części zamiennych do sprzętu oraz serwisowanie
Dostawy części zamiennych i akcesoriów do sprzętu
ogrodniczego oraz serwisowanie i naprawa maszyn ogrodniczych w
roku 2016.
07.01.2016 więcej
usługi deratyzacji i dezynsekcji
Konkurs ofert na Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie
styczeń – grudzień 2016 r
21.12.2015 więcej
Dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych.
„Dostawa od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r oleju opałowego
lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w
Chorzowie.
27.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim
Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert na remont alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 1010,0 m2”. Zakres prac
obejmuje: 1. Przygotowanie przeznaczonych do remontu
uszkodzonych fragmentów alejek przez: a/ wygrodzenie miejsca
pracy barierkami ochronnymi z sygnalizowaniem objazdów, b/
pionowe obcięcie, diamentowymi piłami tarczowymi, krawędzi
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie
jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury
geometrycznej lub frezowanie, c/ usunięcie luźnych kawałków
nawierzchni, d/ usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone
miejsce do stanu suchego, e/ dokładne oczyszczenie dna i
krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,
piasku i pyłu. 2. Naprawę przygotowanych miejsc mieszankami
mineralno-asfaltowymi „na gorąco” poprzez: a/ spryskanie
dna i boków emulsją asfaltową lub przyklejenie samoprzylepnej
taśmy kauczukowo-asfaltowej, b/ wypełnienie ubytku, z
naddatkiem, mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu łopat
i listwowych ściągaczek, c/ zagęszczenie rozłożonej
mieszanki walcem lub zagęszczarką, d/ równomierne posypanie
piaskiem całej naprawionej powierzchni. 3. Wywóz i utylizację
odpadów powstałych po remoncie.
18.11.2015 więcej
Konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego
09.07.2015 więcej
Konkurs ofert na wymianę kotłów c.o. (2 szt.) w ŚOZ, 2/BIP/DA/15
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty –
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wymianę kotłów
w budynkach: szablorogie 56/011 oraz addaxów 12/001.
10.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się