Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sukcesywne dostawy granulatów
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zaprasza do udziału w
konkursie ofert na realizację sukcesywnych dostaw granulatów,
mieszanek paszowych, preparatów witaminowych i sieczki
26.02.2015 więcej
Wyniki konkursu ofert na reklamę na tramwajach miejskich
Ogłaszamy wyniki konkursu na kompleksowa reklamę na tramwajach
miejskich w ramach projektu pn. "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II"
24.02.2015 więcej
Konkurs ofert na dostawę rzutnika multimedialnego - wyniki
Ogłaszamy wyniki konkursu ofert na dostawę do zoo rzutnika
multimedialnego.
19.02.2015 więcej
Konkurs ofert na reklamę telewizyjną
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie reklamy telewizyjnej
oraz jej emisję na antenie regionalnej.
17.02.2015 więcej
Konkurs ofert na wykonanie materiałów promocyjnych
Śląski Ogród Zoologiczny ogłasza konkurs na wykonanie i
dostawę materiałów reklamowych w ramach projektu pn.
"Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym w Chorzowie - etap II".
13.02.2015 więcej
Konkurs ofert na reklamę na tramwajach miejskich
Zapraszamy do składania ofert na kompleksową reklamę projektu
pn. "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym - etap II" na tramwajach miejskich.
12.02.2015 więcej
Konkurs ofert na dostawę projektora multimedialnego
Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na dostawę projektora
multimedialnego.
04.02.2015 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę liściarki wielogatunkowej
Śląski Ogród Zoologiczny ogłasza konkurs ofert na dostawę
liściarki wielogatunkowej suszonej.
13.01.2015 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę siana z lucerny
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę siana z lucerny ze
zbiorów 2015.
13.01.2015 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na deratyzację i dezynsekcję w 2015 roku
Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na usługi deratyzacji i
dezynsekcji na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w 2015
roku.
30.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się