Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
Konkurs ofert na dostawy w roku 2015 warzyw zielonych i dyni jako
paszy dla zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
15.12.2014 więcej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT na „Sukcesywne
dostawy w roku 2015 ziaren zbóż i kukurydzy jako paszy dla
zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”
11.12.2014 więcej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT na „Sukcesywne
dostawy w roku 2015 owoców egzotycznych i jabłek jako
pożywienia dla zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w
Chorzowie”
11.12.2014 więcej
Konkurs ofert na dostawy żywych zwierząt karmowych w 2015 roku
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do udziału w konkursie
ofert na realizację dostaw zwierząt karmowych żywych w 2015
roku.
10.12.2014 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dostawa oleju opałowego
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę oleju opałowego
lekkiego w 2015 r. dla ŚOZ.
08.12.2014 więcej
Konkurs ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego dla ŚOZ
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na
dostawę oleju opałowego lekkiego.
27.11.2014 więcej
Rozstrzygnięcie postępowania - utrzymanie czystości w toaletach zoo
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na utrzymanie czystości w
ogólnodostępnych toaletach na terenie zoo.
25.11.2014 więcej
Utrzymywanie czystości w toaletach w ŚOZ w Chorzowie
Zapraszamy do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na
utrzymywanie czystości w toaletach w Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym w Chorzowie.
14.11.2014 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu - dostawa i montaż wagi samochodowej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dostawę i montaż wagi
samochodowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
05.11.2014 więcej
Zmiana terminu otwarcia ofert na dostawę i montaż wagi samochodowej
Otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2014 r,
godz. 11.00.
03.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się