2014-07-31

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Przekazanie przez Śląski Ogród Zoologiczny informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium oraz gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:
  • informacja powinna zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego;
  • informacja powinna zawierać datę wytworzenia informacji publicznej;
  • pozyskana treść nie może być modyfikowana;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment stanowi część całości, to należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia.
 
"Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności". (art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)
 
"Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się nie później niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu o kolejne 20 dni" (art. 23g ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Załączniki

  Wniosek o ponowne w...ublicznej.pdf 37,2 KB (pdf) szczegóły pobierz