2014-07-30

Kierownictwo

imie i nazwisko: Jolanta KOPIEC
stanowisko: Dyrektor
e-mail: sekretariat@slaskiezoo.plimie i nazwisko: Andrzej MALEC
stanowisko: Z-ca dyrektora ds. hodowlanych
telefon: 666-031-170imie i nazwisko: Marek MITRENGA
stanowisko: Z-ca dyrektora ds. organizacyjno-administracyjnych
telefon: 532-457-718imie i nazwisko: Irena BRYŚ
stanowisko: Główna księgowa
telefon: 666-031-134imie i nazwisko: Sabina CIEŚLA-NOBIS
stanowisko: Kierownik sekcji ptaki
telefon: 666-031-168imie i nazwisko: Alina KLOSKA
stanowisko: Kierownik sekcji kopytne
telefon: 666-031-177imie i nazwisko: Wojciech BIELATOWICZ
stanowisko: Kierownik sekcji małp i ssaków drapieżnych
telefon: 666-031-129imie i nazwisko: Michał ZAŁUSKI
stanowisko: Lekarz weterynarii
telefon: 666031164 

imie i nazwisko: Maciej FRĄDCZAK
stanowisko: Kierownik działu Dydaktyki i Promocji
telefon: 666-031-185

 imie i nazwisko: Marek KOCUREK
stanowisko: Specjalista ds. ZIMS i transportu zwierząt
telefon: 666-031-130imie i nazwisko: Iwona SOCHA
stanowisko: Kierownik działu administracyjno- gospodarczego
telefon: 666-031-496imie i nazwisko: Elżbieta MAROSZEK-KRZYŻANOWSKA
stanowisko: Sekcja utrzymania Zieleni
telefon: 666-031183imie i nazwisko: Katarzyna KANIA
stanowisko: Kadry
telefon: 666-031-184imie i nazwisko: Aleksandra KLOSKA
stanowisko: Specjalista ds BHP
telefon: 666-031-182imie i nazwisko: Dorota MEJSAK
stanowisko: Zamówienia publiczne
telefon: 728-931-131imie i nazwisko: Zdzisław PROWANCKI
stanowisko: Kierownik Działu Technicznego
telefon: 784953796

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się