Lista artykułów

Nazwa artykułu
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW DLA
ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE
07.11.2017 więcej
KONKURS OFERT OBSŁUGA TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH ŚOZ W 2018 r
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TOALETACH W ŚLĄSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM
07.11.2017 więcej
Dostawa roślin sezonowych
Konkurs na dostawę roślin sezonowych i wieloletnich.
06.11.2017 więcej
Zamówienie na olej
Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego
lekkiego.
30.10.2017 więcej
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
09.02.2017 więcej
Dostawa systemu wystawienniczego
Konkurs na dostawę systemu wystawienniczego.
04.02.2017 więcej
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
02.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy środków czystości do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Zapytanie ofertowe - sukcesywne dostawy środków czystości do
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
09.12.2016 więcej
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach ogólnodostępnych
KONKURS OFERT - świadczenie usług porządkowych w toaletach
ogólnodostępnych
07.11.2016 więcej