2017-10-30

Zamówienie na olej

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30.000 EURO
W TRYBIE KONKURSU OFERT NR 1/BIP/DTAG/2017


PN. „Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego lekkiego (napędowy
grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie.


Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę 32000 l oleju opałowego lekkiego według polskich norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2001:


a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;
b) gęstość w temperaturze 15 0 C nie wyższa niż 0,860 g/ml;860 kg/m 3
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0 C nie większa niż 6 mm2/s;
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);
e) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 0 C;
f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;
g) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
i) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);
j) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
k) barwa czerwona – ocena wizualna.


Powyższa ilość odnosi się do paliwa tankowanego w warunkach rzeczywistych tankowania do zbiorników
Zamawiającego i jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości
szacunkowo określonej ilości – wynikającej z potrzeb przy zachowaniu stałej wartości marży/upustu zgodnej ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Planowana ilość dostaw – trzy, poza bud. nr 2 – lemury (2x1000 l)– gdzie zamawiający przewiduje możliwość
tankowania zbiorników raz w miesiącu (I,II,III,IV,X,XI,XII).

 

Załączniki

  Zalacznik 1 formularz.docx 25,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik 2 umowa.pdf 162,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie o olej 2018.pdf 238,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygniecie.pdf 358,97 KB (pdf) szczegóły pobierz