2015-07-22

Adresy skrzynek podawczych

Adresy skrzynek podawczych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego:

e-PUAP – sekretariat@slaskiezoo.pl

PeUP (SEKAP) – sekap@slaskiezoo.pl