Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 nabiału  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 nabiału  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-12-28  
Data publikacji do
2018-03-30  
Termin składania ofert
2018-01-08 10:00  

jogurt naturalny bez dodatku cukru op. 180 g szt 3208; mleko w płynie 3,2% karton 1l UHT szt 260; serek waniliowy 140-150g homogenizowany szt 208; twaróg chudy , krajanka , op. max 1 kg kg 756; Wymagania dot. produktów: 1. Opakowania produktów nie mogą być uszkodzone w taki sposób, że mogą wpłynąć na jakość danego asortymentu, czy jego termin przydatności do spożycia. 2. Minimalny termin przydatności do spożycia wynosi 10 dni od daty dostawy. 3. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. 4. Częstotliwość dostaw: nie częściej niż 2 razy w tygodniu, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie. 6. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt. 7. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00. 8. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 26,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 364,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info o wyborze najk...ej oferty.pdf 364,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz