Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dystrybucja energii elektrycznej na 2018 r.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-01-03  
Data publikacji do
2018-03-03  

Zabezpieczenie zasilania ŚOZ w energię elektryczną niskiego napięcia 230/400 V, moc przyłączeniowa określona na 400 kW. Dla każdego z punktów poboru 150 kW, rozliczenie mocy zamówionej łącznie w ilości 300 kW. Układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3 fazowy 1 taryfowy składający się z przekładników prądowych i napięciowych NN, miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią zaciski prądowe przekładnika prądowego w stacji TRAFO – T4, będącej własnością WPKiW S.A., w dzierżawie PS Operator.. Układ pomiarowy zlokalizowany w stacji T4, składający się z dwóch liczników: P1 nr licznika 8250001708 P2 nr licznika 8250001719 Obowiązująca dla obydwu punktów poboru taryfa - C-21. Moc zamówiona: P1 – 150 kW, P2 – 150 kW, łącznie 300 kW (rozliczenie sumy mocy pobranej rzeczywiście w stosunku do sumy mocy umownej). Energia rozliczana całodobowo.

Załączniki

  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się