Data ważności publikacji zamówienia wygasła. Zamówienie zostało przeniesione do archiwum.

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy liściarki suszonej wielogatunkowej  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 liściarki suszonej wielogatunkowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Śląski Ogród Zoologiczny  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-01-16  
Data publikacji do
2018-04-24  
Termin składania ofert
2018-01-24 10:00  
Opis przedmiotu zamówienia

Akacja                   3500 pęczków

Klon                      10050 pęczków

Wierzba                 5000 pęczków

Dąb                       10000 pęczków

Buk                       2000 pęczków

Lipa                       3300 pęczków

Wymagania:

- pęczki powinny mieć długość min. ok. 1,2 metra;

- liście przed poddaniem procesowi suszenia powinny być w pełni rozwinięta;

- minimalna ilość gałązek w pęczku to 4-6 dla akacji, klonu, dębu, buka i lipy oraz 10-12 dla wierzby;

- pęczek powinien być trwale związany.

 

Niedopuszczalne wady:

- gałęzie i/lub liście pokryte pleśnią;

- zanieczyszczenia: błoto, ptasie odchody, itp.;

- widoczne ślady żerowania szkodników;

- zastosowanie soli jako środka konserwującego.

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej

ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych

lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość

danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

 

2. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.

Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części

lub całości danej dostawy.

 

3. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru,

Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad

jakościowych lub uzupełnić  braki ilościowe w terminie do 96 godzin, na własny koszt.

 

4. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 2 razy w tygodniu, transportem Wykonawcy,

w godzinach pracy Zamawiającego. Możliwe są również dostawy w weekendy, po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu i godziny z przedstawicielem Zamawiającego.

           

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet  w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 25,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 365,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 358,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz