Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 kurczaków patroszonych świeżych oraz mięsa wołowego w ćwierciach i wątroby wołowej  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 kurczaków patroszonych świeżych oraz mięsa wołowego w ćwierciach i wątroby wołowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-01-31  
Data publikacji do
2018-04-09  
Termin składania ofert
2018-02-08 10:00  

Pakiet nr 1: mięso wołowe

1

ćwierci wołowe przody

kg

4400

2

ćwierci wołowe zady

kg

7106

3

wątroba wołowa

kg

165

 

Mięsoipodroby  wołowe muszą spełniać następujące warunki:

pochodzić z uboju bydła rzeźnego (wykluczone sztuki padnięte), posiadać wymagane  świadectwo badania lekarza weterynarii;

ćwierci kategorii D, klasy umięśnienia R i klasy otłuszczenia III (według normy PN-91 A- 82001);

mięso musi być oznakowane stemplem lekarza weterynarii, na zewnętrznej powierzchni ćwierćtuszy;

ćwierci wołowe schłodzone (nie mrożone);

barwa mięsa – od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej a z bydła dorosłego do brązowo-wiśniowej; bez przebarwień; barwa tłuszczu: biała do lekko kremowej;                                                                                                            czystość mięsa: mięso musi być czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami  obcymi;                                                konsystencja mięsa schłodzonego: mięśnie jędrne, elastyczne; 

zapach: swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez obcego lub wskazującego na   rozpoczynające się psucie, niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;                                                                            

obróbka: ćwierćtusze pozbawione całkowicie narządów wewnętrznych, narządów płciowych, skrzepów krwi, strzępów tkanki mięsnej oraz tłuszczu wewnętrznego, kanał rdzenia kręgowego odkryty, rdzeń usunięty;
podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze powinien być wykonany między ostatnim  a przedostatnim żebrem tak, aby przy ćwierćtuszy tylnej pozostało jedno żebro;                                                                           

 - ćwierćtusze tylne nie mogą mieć pozostałości gruczołów mlecznych;

Podroby  schłodzone lub mrożone.

Częstotliwość dostaw: nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

 

Pakiet nr 2: kurczaki świeże, patroszone,

 

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

Ilość

1

kurczaki świeże patroszone 1,8 - 2,00 kg

kg

5680

 

Częstotliwość dostaw :  nie częściej niż 1 raz w miesiącu  w terminach i ilościach uzgodnionych  z Zamawiającym

 

Dotyczy pakietu 1 i 2:

 

1. Transport towaru: samochodem chłodnią. Samochód musi posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Inspekcję Sanitarną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru w przypadku, jeżeli pojazd nie spełnia powyższego warunku.

2. Do każdej dostawy musi być załączony Dokument Handlowy ( dotyczący towaru kategorii III zdatne do spożycia przez ludzi ale ze względów handlowych przeznaczone na karmę dla zwierząt- wzór dokumentu zgodnie z art.10 litera A Rozporządzenia UE 10/69/2009).

3. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

4. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 10.00.

5. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania    w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie,  e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia  w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet  w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 25,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 50,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 473,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie wołowina.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie kurczaki.pdf 416,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...wołowina.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie... kurczaki.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz