Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 ziaren zbóż unieważnione  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 ziaren zbóż  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-03-06  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2018-03-14 10:00  

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

Ilość

1

jęczmień

Kg

3150

2

kukurydza

Kg

9100

3

owies

Kg

7900

4

pszenica

kg

3050

 

1. Ziarno zbóż musi być zdrowe, niepołamane, dojrzałe o swoistym zapachu, właściwej barwie, wolne od porażenia pleśniami czy szkodnikami, wolne od szkodników.

1.1.Wilgotność nie więcej niż 14,00%. Opakowania nie więcej niż 50 kg.

1.2.Zawartość zanieczyszczeń ogółem nie więcej niż 4%, w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie więcej niż 2%.

2. Materiały wykorzystane wewnątrz opakowań muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości, tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu.    W przypadku dostarczania towaru  w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

Opakowania muszą być wolne od wszelkich ciał obcych typu: sznurki, wióry, trawy, ziemia itp.

3. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.           

4. Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 1 razw miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych                z Zamawiającym.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

6. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do  5 dni roboczych, na własny koszt.

7. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

7.1.Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie,    e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia    w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet   w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz ziarna.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy ziarna.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 25,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 360,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie.pdf 339,86 KB (pdf) szczegóły pobierz