Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2019 energii elektrycznej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2019 energii elektrycznej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-10-09  
Data publikacji do
2019-01-01  
Termin składania ofert
2018-10-18 10:00  

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz.348, Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, 

w planowanej ilości 1435000 kWh (1435 MWh) +/- 15%  dla  punktów poboru:

P1 nr 8250001708 (629000 kWh, 629 MWh)

P2 nr 8250001719 (806000 kWh, 806 MWh)

zlokalizowanych w stacji TRAFO T4 na terenie ŚOZ, dla obiektów Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Promenada Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów.

Obowiązująca dla obydwu punktów poboru taryfa - C-21.

Moc zamówiona: P1 – 150 kW, P2 – 150 kW, łącznie 300 kW

Energia rozliczana całodobowo.

Operatorem systemu dystrybucyjnego jest PS Operator Sp. z o.o., Al. Różana 2, 41-501 Chorzów.

Obecnie ŚOZ posiada zawartą z Tauron Sprzedaż GZE umowę sprzedaży energii obowiązującą do 31.12.2018 r.

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia, przedstawiona ilość energii jest ilością przewidywaną, rzeczywista ilość energii może ulec zmianie. Podaną tolerancję (+/- 15%) należy traktować jako prawo opcji. Maksymalne łączne zużycie energii  określone jest na wolumen 1650000 kWh (1650 MWh). Wystąpienie różnic w zużyciach energii przez poszczególne punkty, z zachowaniem łącznego wolumenu nie będzie stanowić naruszenia warunków umowy.

Zakup energii odbywać się będzie na podstawie umowy z Wykonawcą.

Usługa dystrybucji świadczona będzie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w rozumieniu Prawa energetycznego oraz będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy:3 fazowy 1 taryfowy składający się z przekładników prądowych i napięciowych NN, miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią zaciski prądowe przekładnika prądowego w stacji TRAFO – T4, będącej własnością WPKiW S.A., w dzierżawie PS Operator Sp. z o.o.

Brak modułu przesyłu danych.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 79,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz oferty.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA WZÓR.docx 45,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 387,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 423,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się