Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element  
Przedmiot zamówienia
Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-06-13  
Data publikacji do
2019-09-30  
Termin składania ofert
2019-06-28 10:00  

Opis przedmiotu zamówienia:

Planowany remont  17 elementów x 34,8 m2 = 591,6 m2. ( 8 przęseł + 1 element )

Wymiar jednego przęsła   12,0 m długość x 2,9m wysokość  = 34,8 m2 – jedna strona ( ELEMENT)                                       69,6 m2 – jedno przęsło. 

1.     Przedmiot remontu
Przedmiotem remontu są roboty budowlane związane z :Obustronnym  remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły

2.     Zakres prac:
- Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają    do remontowanego muru.
- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm.
- Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.

-izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.

-Usunięcie starych oraz montaż  nowych górnych zabezpieczeń z drutu kolczastego wraz                            z elementami mocującymi.

-Odbicie starych zmurszałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio około 50%
remontowanej powierzchni przęseł.

-Odbicie zmurszałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni remontowanych przęseł.

-Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.
 Uzupełnienie brakujących cegieł.

 Uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.

-Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania jednorodnej kolorystyki przęseł.
-Wykonanie górnych obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej przęseł ogrodzenia metodą na „stojący rąbek”.

-Ręczne zasypanie odkrytych elementów ogrodzenia  oraz plantowanie powierzchni. 

- Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.                                                                        
Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.
Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanego do remontu ogrodzenia.

W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia  oraz korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemno- izolacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzieć brak możliwości podłączeniu urządzeń elektrycznych, oraz  brak możliwości  poboru wody.
Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

 

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się   z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac.                                                               Termin wykonania zamówienia.

Do 60 dni  roboczych od daty przekazania placu budowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 132,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty remont muru.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy remont muru.docx 60,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  mur 1.JPG 5,11 MB (jpg) szczegóły pobierz
  mur 2.JPG 5,46 MB (jpg) szczegóły pobierz
  mur 3.JPG 4,17 MB (jpg) szczegóły pobierz
  przedmiar.pdf 37,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 865,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 513,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O UDZIE...MÓWIENIA.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie umowy.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się