Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa fontanny na głównym trakcie pieszym ZMIANY terminu i warunków  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” fontanny posadzkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wok  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-07-29  
Data publikacji do
2019-11-09  
Termin składania ofert
2019-08-14 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” fontanny posadzkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny na głównym trakcie pieszym. Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać obiekty zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Fontanna będzie składała się z 5 dysz zamontowanych w płycie betonowej na placu fontanny, bez niecki. Plac fontanny obejmować będzie obszar min.15m2. Powierzchnia fontanny zostanie wyłożona płytami granitowymi o wielkości 60cm x 60cm x 6cm. Fugowanie za pomocą fugi elastycznej. Płytki przyklejane zostano na kleju mrozoodpornym do płyty betonowej. Płyta betonowa o grubości co najmniej 20cm. Urządzenia stacji uzdatniania wody oraz zbiornik wyrównawczy fontanny zlokalizowane zostaną w dwóch oddzielnych prefabrykowanych komorach betonowych zlokalizowanych pod terenem zielonym. Wykonawca doprowadzi przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne wraz z czyszczeniem i monitoringiem 85 mb kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektryczne z uziemieniem. Po zakończeniu robót należy uporządkować teren. W ramach zawartej umowy i zaoferowanej ceny do obowiązku wykonawcy będzie należeć serwisowanie przez okres udzielonej rękojmi urządzeń fontanny, tj. w szczególności: uruchomienie fontanny przed sezonem oraz opróżnienie i zabezpieczenie urządzeń fontanny przed okresem zimowym , jak również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania. Wykonawca zobowiązany będzie również, w ramach zawartej umowy i zaoferowanej ceny do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi fontanny oraz zamontowanych urządzeń technologii uzdatniania wody. Podczas szkolenia wykonawca przekaże zamawiającemu instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń w ilości: 3 egz. pisemne + 1 egz. na nośniku elektronicznym. UWAGA: Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00. Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz fontanna.doc 217,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty fontanna.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 192,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PFU.doc 139,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZMIANA TERMINU skł...nia ofert.pdf 478,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 943,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 500,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się