Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa i montaż 25 szt. lamp solarnych – parkowych przy alejkach spacerowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. ZMIANA TERMINU  
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż 25 szt. lamp solarnych – parkowych przy alejkach spacerowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-08-06  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-08-14 11:00  

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

a)  latarnie solarne-parkowe. Latarnię należy wyposażyć w oprawę ze źródłem LED o mocy maksymalnej 10W, efektywności energetycznej ponad 200 lumenów z wata o białej neutralnej barwie światła oraz czujnik ruchu;

b)  konstrukcja  latarni wykonana ze stali ocynkowanej pokryta dodatkowo powłoką antykorozyjną. Latarnia wykonana w kolorze z palety RAL 7021. Wysokość całkowita latarni do górnej krawędzi wynosi 4,50 – 5m. W górnej części konstrukcji zamocowany moduł fotowoltaiczny  zabezpieczony  przed gromadzeniem się śniegu, liści i innych zanieczyszczeń. Konstrukcja, do której przymocowany będzie moduł, musi posiadać możliwość obrotu wokół osi pionowej  w celu optymalnego ustawienia modułu fotowoltaicznego;

c)  fundament (stopa fundamentowa) do zamocowania słupa,  betonowy prefabrykowany o wielkości dobranej do obciążeń  latarni solarnej, na przykład typu F150/47 o dł. 150cm, który należy posadowić na głębokości 1,5m od poziomu gruntu, hermetyczny pojemnik na akumulator i sterownik należy umieścić pod powierzchnią gruntu na głębokości ponad 0,7m;.

d) latarnia wyposażona w optykę soczewkową o sprawności optycznej ponad 90%, zapewniającą oświetlenie wzdłuż alejek na odległość nie mniej niż 10m i nie mniej niż 5 m szerokości.

e)  moduł  fotowoltaiczny monokrystaliczny, szklany, z  szybą hartowaną o grubości co najmniej 40mm, osadzona  w ramie z profilu aluminiowego o boku co najmniej 40mm, o mocy co najmniej 80W;

f)  akumulator  żelowy szczelny 12V o pojemności minimum 40Ah,  zabezpieczony przed głębokim  rozładowaniem;

g)   cyfrowy programowalny sterownik systemu solarnego ze śledzeniem punktu maksymalnej mocy panelu fotowoltaicznego (MPPT), zoptymalizowany na pracę w warunkach zimowych przy słabym oświetleniu, z zabezpieczeniem akumulatora przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, wyposażony w układ temperaturowej kompensacji napięcia  ładowania, samoczynnie rozpoznający porę roku i godziny wschodu/zachodu słońca, z  możliwością programowania czasu świecenia i natężenia oświetlenia stosownie do pory nocy w celu optymalizacji zużycia energii;

h) system oświetlenia  nadążny  to znaczy działając  w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się oraz stan akcji, rozjaśnianie do 100%  w chwili wykrycia pieszego;

i)  autonomia latarni powinna wynosić min. 5 dni co oznacza, że po naładowaniu akumulatora będzie ona świecić przez taki okres w przypadku zachmurzenia przez kolejnych 5 nocy;

j)   czas świecenia: od zmroku do świtu;

k)  okres eksploatacji (żywotność): źródło światła i sterownik minimum 5 lat, akumulator; minimum 5 lat;

l)  źródła światła i elektronika sterownika w wykonaniu zabezpieczonym przed wilgocią;

m)  realny czas naprawy usterek w okresie rękojmi do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia telefonicznie lub e-mailem;

n) wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi lamp oraz przeglądów eksploatacyjnych

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz latarnie.docx 133,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy latarnie.doc 143 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty latarnie.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 28,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedzi.pdf 400,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania z dn. 09.08..pdf 588,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pyt. z d. 09.08.pdf 371,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZMIANA TERMINU skł...nia ofert.pdf 345,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 980,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 547,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się