Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2020 wołowiny  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2020 wołowiny  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-01-09  
Data publikacji do
2020-03-31  
Termin składania ofert
2020-01-17 11:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

 

1

2

3

4

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

Ilość

1

ćwierci wołowe przody

kg

4 558

2

ćwierci wołowe zady

kg

7 218

3

wątroba wołowa

kg

156

Mięso i podroby muszą spełniać następujące warunki: pochodzić z uboju bydła rzeźnego (wykluczone sztuki padnięte), posiadać wymagane świadectwo badania lekarza weterynarii; ćwierci kategorii D, klasy umięśnienia R i klasy otłuszczenia III (według normy PN-91 A- 82001), mięso musi być oznakowane stemplem lekarza weterynarii, na zewnętrznej powierzchni ćwierćtuszy; ćwierci wołowe schłodzone (nie mrożone), barwa mięsa– od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej a z bydła dorosłego do brązowo-wiśniowej; bez przebarwień; barwa tłuszczu: biała do lekko kremowej; - czystość mięsa: mięso musi być czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi; - konsystencja mięsa schłodzonego: mięśnie jędrne, elastyczne; - zapach: swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez obcego lub wskazującego na rozpoczynające się psucie, niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy; - obróbka: ćwierćtusze pozbawione całkowicie narządów wewnętrznych, narządów płciowych, skrzepów krwi, strzępów tkanki mięsnej oraz tłuszczu wewnętrznego, kanał rdzenia kręgowego odkryty, rdzeń kręgowy usunięty; - podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze powinien być wykonany między ostatnim a przedostatnim żebrem tak, aby przy ćwierćtuszy tylnej pozostało jedno żebro; - ćwierćtusze tylne nie mogą mieć pozostałości gruczołów mlecznych; podroby schłodzone lub mrożone.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 123,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 440,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się