Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2020 liściarki suszonej wielogatunkowej  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2020 liściarki suszonej wielogatunkowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-01-10  
Data publikacji do
2020-06-30  
Termin składania ofert
2020-01-20 11:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w roku 2020 asortymentu jak niżej:

1.

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

ilość

1

Akacja

pęczek

4000

2

Klon

pęczek

12000

3

Wierzba

pęczek

3500

4

Dąb

pęczek

9000

5

Lipa

pęczek

3500

Wymagania:

- pęczki powinny mieć długość min. ok. 1,2 metra;

- liście przed poddaniem procesowi suszenia powinny być w pełni rozwinięte;

- minimalna ilość gałązek w pęczku to 4-6 dla akacji, klonu, dębu i lipy oraz 10-12 dla wierzby;

- pęczek powinien być trwale związany.

Niedopuszczalne wady:

- gałęzie i/lub liście pokryte pleśnią;

- zanieczyszczenia: błoto, ptasie odchody, itp.;

- widoczne ślady żerowania szkodników;

- zastosowanie soli jako środka konserwującego.

1.1. Jakość dostarczanego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy;

1.2. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 96 godzin, na własny koszt.

1.3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw;

1.4. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego;

1.5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie;

1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet   w części.Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia;

  1.7. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 2 razy w tygodniu, transportem  Wykonawcy,  w godzinach pracy Zamawiającego. Możliwe są również dostawy  w weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z przedstawicielem  Zamawiającego.

 Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie od 01.07.2020 r. do 28.12.2020 r.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 68 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz liściarka na 2020.docx 121,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 361,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 420,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się