Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem zarządzania treściami UNIEWAŻNIONE  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-05-08  
Data publikacji do
2020-08-31  
Termin składania ofert
2020-05-22 12:00  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym w szczególności: a) kompleksowe wykonanie i wdrożenie multimedialnej ścieżki zwiedzania w formie aplikacji mobilnej, b) kompleksowe wykonanie i wdrożenie strony internetowej, c) wykonanie panelu zarządzania umożliwiającego zarządzanie treściami na stronie oraz w aplikacji mobilnej.. 2. Szczegółowe założenia i wymagania projektowe, funkcjonalne oraz graficzne dotyczące strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz panelu zarządzania zawarte są w OPZ, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: • przygotuje opis funkcjonalny aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, • przygotuje instrukcję obsługi oraz przeprowadzi co najmniej jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników zoo z zakresu obsługi panelu zarządzania treścią, • przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich wytworów wykonanych w czasie realizacji usługi, • zapewni funkcjonowanie systemu przez okres co najmniej trzech lat od momentu udanego wdrożenia, w tym serwis, serwer, wsparcie i niezbędne aktualizacje, • przygotuje i dostarczy dokumenty wyszczególnione w OPZ. 4. Przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Opis Przedmiotu Zam...ia (OPZ).docx 441,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz IT.doc 187 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 1 formu...rz oferty.DOC 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o spe...warunków.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o bra...kluczenia.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 116 KB (doc) szczegóły pobierz
  wykaz usług.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  wykaz osób.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania i odpow. 13.05.2020.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pyt. i odp. 14.05..pdf 426,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kolejne pytania 14.05..doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odp. na kolejne pyt. 14.05..pdf 376,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania 18.05.2020.docx 11,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania 19.05.2020.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytanie 20.05..pdf 365,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 439,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie www..pdf 964,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się