Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wymiana ogrodzeń  
Przedmiot zamówienia
Wymiana ogrodzeń  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-06-19  
Data publikacji do
2020-09-30  
Termin składania ofert
2020-07-06 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana starych skorodowanych ogrodzeń na nowe ogrodzenia systemowe oraz wykonanie nowego muru oporowego będącego elementem ogrodzenia wybiegu dla wielbłądów. Roboty wymiany ogrodzeń będą wykonywane na następujących wybiegach dla zwierząt (pakiety od 1 do 3): 1. Na wybiegu Arui i Elandów wraz z podwórkami od strony budynku wielbłądów. 2. Na wybiegu Kob liczi. UWAGA: Rozpoczęcie prac na tym wybiegu może być opóźnione do połowy września 2020 r. ze względu na klucie się strusi chyba, że uwarunkowania hodowlane pozwolą na wcześniejsze rozpoczęcie prac. 3. Na wybiegu Siki wietnamskiej i na wybiegu Wikuni wraz z podwórkiem przyległym do budynku gospodarczego. Zakres robót dla pakietów 1-3 obejmuje: a) Rozebranie istniejącego starego ogrodzenia ,bram oraz furtek i przetransportowanie elementów w miejsce wskazane przez inwestora. b) Wykucie wystających starych elementów betonowych niezbrojonych będących pozostałością po starych fundamentach łącznie z ich wywiezieniem i utylizacją. c)Wykonanie i montaż ogrodzeń systemowych z paneli zgrzewanych prostych 2DSUPER 8/6/8 mm. o wysokości 2430 mm i 1230 mm. zgodnie z załączonym przedmiarem robót. d) wykonanie i montaż bram oraz furtek zgodnie z załączonym przedmiarem robót. e) W kalkulacji ceny należy uwzględnić nierówności terenu oraz korzenie i konary drzew, które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót. Pakiet nr 4: Wykonanie nowego muru oporowego - zostanie wykonany w miejsce zniszczonego starego muru oporowego będącego elementem ogrodzenia wybiegu dla Wielbłądów. Zakres robót obejmuje: a) Rozebranie starych elementów betonowych oraz ich wywiezienie i utylizacja; b) wykonanie wykopów z odrzuceniem odspojonej ziemi w celu ułożenie podkładu z chudego betonu; c) Zakup i ułożenie elementów ściany oporowej z prefabrykatów typu L 170 x 100x 12 oraz wypełnienie spoin zaprawą cementową; d) Izolacja środkami izolacyjnymi ścian elementów prefabrykowanych; e) obsypanie prefabrykatów oporowych ziemią , ubicie gruntu oraz posianie trawy. Cały zakres prac należy wykonać w oparciu o załączony przedmiar robót. Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanych do wymiany ogrodzeń i muru. dotyczy wszystkich zadań: Zamawiający może wskazać miejsca poboru wody i prądu jednofazowego. Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane. UWAGA: Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00. Warunki realizacji zamówienia. 1) Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac. 2) Elementy metalowe pochodzące z demontażu ogrodzeń należy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3) Rozpoczęcie robót oraz kolejność ich wykonywania wymaga ścisłych uzgodnień z zamawiającym ze względu na konieczność przemieszczania zwierząt pomiędzy wybiegami, na których będą prowadzone roboty.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz ogrodzenia.doc 234 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 59,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o bra...kluczenia.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o spe...warunków.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmiary.rar 133,98 KB (rar) szczegóły pobierz
  ogrodzenie na wybie...kob liczi.JPG 4,72 MB (jpg) szczegóły pobierz
  ogrodzenie siki wie... i wikuni.JPG 6,11 MB (jpg) szczegóły pobierz
  ogrodzenie wybiegu ...odarczego.JPG 5,21 MB (jpg) szczegóły pobierz
  stary mur oporowy.JPG 5,74 MB (jpg) szczegóły pobierz
  wybieg arui i elandów.JPG 5,43 MB (jpg) szczegóły pobierz
  wybieg elandów i arui.JPG 5,32 MB (jpg) szczegóły pobierz
  pyt. i odp. 23.06..pdf 377,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pyt. i odp. 26.06..pdf 336,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie i odp. 30.06..pdf 356,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedzi 30.06..pdf 339,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłosz. o udzielen...mówienia.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się