Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-26 11:30:14  dorotam_dzp dorotam_dzp

Zmieniono nazwę z 'Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EUR' na 'Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ do kwoty 30000 EUR'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://bip.slaskiezoo.pl/pliki/regulamin_zamowien.pdf">Regulamin udzielania zam&oacute;wień w ŚOZ ponad 30000 EUR</a></p> ' na '<p> <a href="http://bip.slaskiezoo.pl/pliki/regulamin_zamowien.pdf">Regulamin udzielania zam&oacute;wień w ŚOZ do kwoty 30000 EUR</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRegulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EURRegulamin udzielania zamówień w ŚOZ do kwoty 30000 EUR
full

Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EUR

Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ do kwoty 30000 EUR

2018-11-23 20:24:57  Adam Południak

Utworzono artykuł 175536 o nazwie 'Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EUR'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste175536
user_idpuste512137
resource_idpuste107
namepusteRegulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EUR
category_idpuste29158
language_idpuste1
shortpusteRegulamin udzielania zamówień w ŚOZ, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
fullpuste

Regulamin udzielania zamówień w ŚOZ ponad 30000 EUR

publishfrompuste2018-11-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulamin-udzielania-zamowien-w-soz-ponad-30000-eur

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się