Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie remontu fragmentu placu przy fontannie
Wykonanie remontu fragmentu placu przy fontannie
16.07.2020 więcej
Dostawa i montaż kontenera chłodniczego
Konkurs ofert na Dostawę i montaż kontenera chłodniczego
15.05.2020 więcej
Remont zaplecza gospodarczego przy budynku antylop ELAND
Remont zaplecza gospodarczego przy budynku antylop ELAND
16.03.2020 więcej
Dostawa granulatów dla ptaków i kangurów
Dostawa granulatów dla ptaków i kangurów
04.02.2020 więcej
Dostawa granulatu dla dzikich świń lub dzików
Dostawa granulatu dla dzikich świń lub dzików
30.01.2020 więcej
Dostawy ziaren zbóż w roku 2020
Dostawy ziaren zbóż w roku 2020
21.01.2020 więcej
zaproszenie do współpracy - reklama na biletach do ZOO
ZAPROSZENIE DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKUPU
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA BILETACH WSTĘPU DO ŚLĄSKIEGO OGRODU
ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE
09.01.2020 więcej
Sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w roku 2020
Sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów dla
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w roku 2020
08.01.2020 więcej
Werkowanie kopyt, korekta racic w 2020 r.
Werkowanie kopyt, korekta racic w 2020 r.
02.01.2020 więcej
Dostawy w roku 2020 oleju opałowego lekkiego
Dostawy od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oleju opałowego
lekkiego (napędowy grzewczy/napędow do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w
Chorzowie - szczegóły jak w zapytaniu ofertowym.
16.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się