Lista artykułów

Nazwa artykułu
Częściowy remont oraz malowanie ogrodzeń na obiektach hodowlanych. UWAGA: ZMIANA ZAKRESU
Częściowy remont oraz malowanie ogrodzeń na obiektach
hodowlanych - zakres prac określają przedmiary robót. UWAGA:
ZMIANA ZAKRESU
14.08.2019 więcej
Remont nawierzchni zaplecza gospodarczego
Remont nawierzchni zaplecza gospodarczego przy pawilonie
nosorożców
28.06.2019 więcej
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon
12.06.2019 więcej
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu forgon
dostawa fabrycznie nowego samochodu typu forgon
03.06.2019 więcej
Werkowanie kopyt, korekta racic
Werkowanie kopyt, korekta racic
09.01.2019 więcej
Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie styczeń – grudzień 2019 r.
Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie styczeń –
grudzień 2019 r.
21.12.2018 więcej
Konkurs obsługa toalet w 2019 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO DLA POSTĘPOWANIA BIP/DTAG-341-2/2018 O WARTOŚCI
PONIŻEJ 30000 EURO NA: – UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TOALETACH
W ŚLĄSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W CHORZOWIE W ROKU 2019
(od 01.01.2019 do 31.12.2019)
05.12.2018 więcej
„Dostawa oleju opałowego lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w ilości 32.000 litrów
„Dostawa od 02.01.2019 do dnia 31.12.2019 r oleju opałowego
lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów
05.12.2018 więcej
Konkurs ofert na dostawę roślin do wysadzenia na terenie ZOO w Chorzowie w roku 2019. UWAGA! ZMIANY
Konkurs ofert na dostawę roślin do wysadzenia na terenie ZOO w
Chorzowie w roku 2019. UWAGA! ZMIANA rodzaju opakowań
23.11.2018 więcej
KONKURS OFERT NA PODDZIERŻAWĘ TERENU
Przedmiotem konkursu jest poddzierżawa gruntu o powierzchni 15
m2 zlokalizowanego na terenie ZOO z przeznaczeniem na
umieszczenie urządzenia utrwalającego wizerunek w technologii
green screen
15.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się