2014-12-11

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Chorzów, dnia 11 grudnia 2014r.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

na „Sukcesywne dostawy w roku 2015 ziaren zbóż i kukurydzy jako paszy dla zwierząt
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”

 

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację dostaw ziaren zbóż i kukurydzy wg. specyfikacji określonej poniżej oraz na warunkach określonych w załączniku. 

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy uprzejmie prosimy o złożenie oferty
w formie pisemnej do sekretariatu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Promenada Gen. J. Ziętka 7
41-501 Chorzów, bądź przesłanie jej formie w elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@slaskiezoo.pl , w terminie do dnia 16 grudnia 2014r.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

SPECYFIKACJA DOSTAW:

Ziarno zbóż musi być zdrowe, niepołamane, dojrzałe o swoistym zapachu, właściwej barwie, wolne od porażenia pleśniami czy szkodnikami, wolne od szkodników.

Wilgotność nie więcej niż 14,00%

Zawartość zanieczyszczeń ogółem nie więcej niż 4%, w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie więcej niż 2%.

Materiały wykorzystane wewnątrz opakowań muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości,
tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu.
W przypadku dostarczania towaru w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

Opakowania (do 50kg) muszą być wolne od wszelkich ciał obcych typu: sznurki, wióry, trawy, ziemia itp.

 

FORMULARZ OFERTOWY:

 

ASORTYMENT

JM

ILOŚĆ

CENA NETTO/JM

CENA BRUTTO/JM

WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ BRUTTO

jęczmień

kg

4.610

 

 

 

 

owies

kg

22.450

 

 

 

 

pszenica

kg

8.900

 

 

 

 

kukurydza

kg

11.112

 

 

 

 

ŁĄCZNIE

 

 

Załącznik : Umowa - wzór

 

 

 

 

 

Załączniki

  zaproszenie do kon...boza 2015.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA na zboza 2015.docx 23,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o zawarciu umowy.pdf 206,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się