2019-08-22

Dostawa fabrycznie nowego minitraktorka wraz z fabrycznie nowym osprzętem UWAGA: zmiana parametrów

1-Przedmiot zamówienia :

Dostawa fabrycznie nowego mini traktorka wraz z fabrycznie nowym osprzętem:

·          rozsiewacz/solarka,

·          szczotka walcowa-zamiatarka

·          rębak-rozdrabniacz do gałęzi.

wszystkie maszyny muszą być  spasowane z traktorem, gotowe do pracy.

Minimalne  wymagania techniczne  dot. Traktorka:

- kabina ogrzewana

- moc silnika -17-27 KM ( możliwość podpięcia przyczepki  o MC ok.2,5 t)

- napęd 4x4 4WD

-  wspomaganie kierownicy

- chłodzenie cieczą

- blokada mechanizmu różnicowego

- dzielone hamulce

Rozsiewacz/Solarka-Minimalne wym. Techniczne:

-Możliwość używania jako rozsiewacz piasku z regulacją rozsypu

-Napędzany z wałka  odbioru mocy traktora

-Ładowność- min 100 kg

Szczotka Walcowa-zamiatarka-Minimalne wym. Techniczne

-kosz

- napęd  z WOM

- szer. robocza ok.120-140 cm

Rębak-rozdrabniacz do gałęzi-Minimalne wym. Techniczne-

-napęd z wałka odbioru mocy traktora

-max średnica rozdrabnianych gałęzi-min 9 cm.

2- Minimalne wymagania dotyczące  okresu gwarancji:

 -12 miesięcy na osprzęt

 - 24 miesiące na traktorek

- bezpłatny serwis gwarancyjny

- bezpłatny dojazd do ZOO lub bezpłatny transport sprzętu w obie strony.

3-Warunki płatności:

 po zrealizowaniu całości dostawy, przelew do 30 dni od otrzymania sprzętu wraz z fakturą.

4-Termin wykonania zamówienia:   do    15.11. 2019 r.

5- Kryterium oceny ofert:  Cena 100%

Termin składania ofert :  

do 30.08.2019   do godz. 12:00 na e-mail: sekretariat@slaskiezoo.pl,

lub przesłanie do dnia 30.08.2019r. do godz.12:00 na adres:

Śląski Ogród Zoologiczny

41-501 Chorzów    

Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

Załączniki

  zaproszenie.pdf 908,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  pyt. i odp. 28.08..pdf 354,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie konkursu.pdf 386,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się