2020-02-10

Dostawy artykułów ogrodniczych w 2020 r.

Śląski Ogród Zoologiczny, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie elektronicznej na : Dostawę artykułów ogrodniczych –narzędzi ,sprzętu oraz roślin, nasion i nawozów . Zapytanie obejmuje dwa pakiety. Oferty można składać na jeden lub oba pakiety. Pakiety są niepodzielne – każda tabela stanowi jeden niepodzielny pakiet. Termin wykonania zamówienia: 01.03.2020– 30.09. 2020 Warunki płatności: przelew w systemie płatności podzielonej do 21 dni od dnia otrzymania faktury. Warunki dostawy: max 14 dni od daty złożenia zamówienia. (Maksymalna ilość dostaw2-4) Tryb Udzielenia Zamówienia Powyższe zapytanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert poza ustawą Prawo zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert: najniższa wartość zamówienia Termin składania ofert : do 17.02.2020 do godz. 10: 00 na e-mail: sekretariat@slaskiezoo.pl Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sekretariat@slaskiezoo.pl. Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres sekretariat@slaskiezoo.pl Oferty należy złożyć poprzez wypełniony Formularz Ofertowy-zał .nr 1 zapytania Integralną częścią formularza jest wypełniona tabela asortymentowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Załączniki

  zaproszenie do konkursu.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela asortymentowa.xls 55 KB (xls) szczegóły pobierz
  20170808_152310.jpg 1,06 MB (jpg) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór zamówienia.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  RODO dla kontrachen...znik Nr 3.pdf 217,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie.pdf 332,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się