2018-12-05

Konkurs obsługa toalet w 2019 r.

Śląski Ogród Zoologiczny  ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług:

 obsługa w zakresie utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego toalet
 ogólnodostępnych dla zwiedzających, zlokalizowanych na terenie ZOO Chorzów

- w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września 2019 dodatkowo 1 toaleta przenośna typu toi-toi, 
   zlokalizowana w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.

Usługa będzie świadczona codziennie, w miesiącach i ilości godzin podanych poniżej:

I-III – w godzinach 9.00 – 14.00                                                                (5 h dziennie)

IV – dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00                                         (7 h dziennie)

IV - soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 17.00              (8 h dziennie)

V-IX – w godzinach 8.00-18.00                                                                 (10 h dziennie)

X – dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00                                           (7 h dziennie)

X- soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 17.00                                (8 h dziennie)

XI-XII – w godzinach 9.00 – 14.00                                                            (5 h dziennie)

 

Wykaz toalet objętych ogłoszeniem

1. Toaleta przy mini – zoo ; powierzchnia  65 m2, kubatura 196 m3

Strona damska:

- 5 szt. toalet (kabiny)

- 1 szt. toalety dla niepełnosprawnych (kabina) z umywalką i suszarką do rąk

- 2 umywalki

Wiatrołap – 2,81 m2, przedsionek -5,48 m2, toaleta damska i dla niepełnosprawnych – 16,53 m2

Strona męska:

- 2 szt. toalet (kabiny)

- 1 szt. toalety dla niepełnosprawnych (kabina) z umywalką i suszarką do rąk

- 2 umywalki

- 5 szt. pisuarów

Toalety wyposażone w elektryczne suszarki do rąk.

Wiatrołap – 2,74 m2, przedsionek 4,31 m2, toaleta męska i dla niepełnosprawnych – 12,52 m2

Budynek posiada dwa  odrębne wejścia (dla mężczyzn i kobiet), obie strony połączone pomieszczeniem o pow. 7,87 m2 ze zlewem gospodarczym, ciepła woda – bojler z mieszalnikiem. Ściany wyłożone glazurą do wys. 2 m, podłoga pokryta płytkami o wymiarach 0,30x0,30 m.

Budynek posiada przyłącze do wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt czynny sezonowo.

2 . Toaleta przy wybiegu niedźwiedzi ; powierzchnia 77, 5 m2, kubatura 248, 09 m3.

Strona damska:

- 5 szt. toalet (kabiny)

- 1 szt. toalety dla niepełnosprawnych (kabina) z umywalką i suszarką do rąk

- 2 umywalki

Wiatrołap – 2,36 m2, toaleta damska i dla niepełnosprawnych – 22,34 m2

Strona męska:

- 4 szt. toalet (kabiny)

- 1 szt. toalety dla niepełnosprawnych (kabina) z umywalką i suszarką do rąk

- 2 umywalki

- 6 szt. pisuarów

Toalety wyposażone w elektryczne suszarki do rąk.

Wiatrołap – 2,71 m2, toaleta męska i dla niepełnosprawnych – 17,09 m2

Budynek posiada dwa  odrębne wejścia (dla mężczyzn i kobiet), obie strony połączone pomieszczeniem o pow. 7,87 m2 ze zlewem gospodarczym, ciepła woda – bojler z mieszalnikiem. Ściany wyłożone glazurą do wys. 2 m, podłoga pokryta płytkami o wym. 0,30 x 0,30 m.

Budynek posiada przyłącze do wody, kanalizacji (szambo) i energii elektrycznej. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt całoroczny.

3. Toalety ogólnodostępne w zmodernizowanym budynku ptaków, dostęp do toalet z zewnątrz –
     osobno toalety dla mężczyzn, kobiet i dla osób niepełnosprawnych (podjazd):

 - toaleta męska, powierzchnia 7,30 m2, 1 kabina z WC, 1 kabina z pisuarem, 1 umywalka

- toaleta damska – powierzchnia 3,94 m2, 1 kabina z WC, umywalka

- toaleta dla niepełnosprawnych – powierzchnia 6,89 m2, 1 toaleta, umywalka

Toalety wyposażone w elektryczne suszarki do rąk.

Brak zaplecza na środki czystości, papier toaletowy itp. W toaletach podłogi wyłożone płytkami antypoślizgowymi, ściany wyłożone płytkami do wysokości 2 m.

Obiekt całoroczny.

4. Toalety ogólnodostępne w budynku zlokalizowanym przy bramie bocznej ZOO – dostęp do toalet  z zewnątrz, pow. użytkowa 66,98 m2 .

- toaleta męska – pow. 12,53 m2, 2 x pisuar, 1 x kabina z WC, w przedsionku 2 x umywalka

- toaleta damska – pow. 12,53 m2, 2 kabina z WC, w przedsionku 2 x umywalka

- toaleta dla niepełnosprawnych – pow. 7,77 m2, 1x WC dla niepełnosprawnych, 1 x umywalka dla
  niepełnosprawnych

- pomieszczenie z przewijakiem – pow. 5,28 m2, stół do przewijania dzieci, 1 x umywalka

- pomieszczenie tech. gosp.– pow. 4,96 m2, zlew gospodarczy

- korytarz - pow. 23,91 m

Toalety wyposażone w elektryczne suszarki do rąk.

Ściany, podłogi wyłożone płytkami, sanitariaty ze stali nierdzewnej. Pomieszczenia ogrzewane, system solarny.

Obiekt całoroczny.

Lp.

Obiekt

Otwarty w miesiącach

1

Toaleta przy niedźwiedziach

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII

2

Toaleta przenośna typ toi-toi

V,VI,VII,VIII,IX

3

Toaleta przy Mini-ZOO

IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,

4

Toaleta w budynku ptaków

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII

5

Toaleta przy bramie bocznej – „Złotej”

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII

 

ŚOZ udostępni Wykonawcy nieodpłatnie: media, wywóz workowanych śmieci, papier toaletowy big rolki  i mydło w płynie.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia  środków i narzędzi niezbędnych do utrzymywania czystości i dezynfekcji toalet oraz zaopatrzenia w papier toaletowy (małe rolki) toalety przenośnej.  

ZOO dopuszcza możliwość sprzedaży przez Wykonawcę środków czystości i materiałów higienicznych (chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane, środki higieny dla kobiet, pieluchy dla dzieci itp.) dla osób korzystających z toalet.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a.       utrzymanie czystości w toaletach zgodnie z wymogami higienicznymi i sanitarnymi  i ich najbliższym otoczeniu oraz kontrola ilości środków higieny (papier toaletowy, mydło) w pojemnikach i dozownikach i ich bieżące uzupełnianie

b.      zaopatrzenie toalet w środki czyszczące  (preparaty dezynfekcyjne, preparaty myjące, worki na śmieci itp.) oraz sprzęt niezbędny do wykonywania usługi.

c.       zgłaszanie na bieżąco konieczności wykonania niezbędnych napraw, bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń np. naprawa cieknących kranów, spłuczek, wymianie oświetlenia, oraz w miarę możliwości przekazywanie informacji o osobach, które przyczyniły się do spowodowania szkód w wyposażeniu toalet

d.      zgłaszanie potrzeby wykonania innych napraw i remontów nie ujętych w specyfikacji

e.      składowanie odpadów komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

f.        realizowanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i pełna odpowiedzialność za stan toalet przed PIS.

g.       sprawa zatrudnienia obsługi toalet pozostaje w zakresie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do pracy w zakresie BHP oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.

h.      w przypadku toalet całorocznych do obowiązków Wykonawcy należeć będzie usuwanie śniegu, likwidowanie oblodzeń przed wejściem do budynku, na chodniku i podjeździe dla niepełnosprawnych

i.         posiadanie doświadczenia  w zakresie prowadzenia tego typu usług oraz ubezpieczenia prowadzonej działalności

 

Załączniki

  ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf 156,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1- formula...ofertowy.docx 21,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - wzór umowy.pdf 156,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RODO-klauzula informacyjna.pdf 233,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania i odp. z 07.12..pdf 791,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie konkursu.pdf 355,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się