2018-11-23

Konkurs ofert na dostawę roślin do wysadzenia na terenie ZOO w Chorzowie w roku 2019. UWAGA! ZMIANY

Warunki dostawy roślin.

1.      Rośliny będą dostarczane na koszt Wykonawcy i jego transportem, w zależności od potrzeb, w planowanym okresie od 20.05.2019  do 21.06.2019 roku, w dni robocze zgodnie z ustaleniami  obu stron.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczania terminów dostaw w drodze zamówień przesyłanych w formie pisemnej lub innej uzgodnionej

3.      W zależności od warunków atmosferycznych ŚOZ zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Wykonawcą innego terminu dostaw aniżeli okres wskazany w pkt.1

4.      Zamawiający odbierze dostawy w formie protokołu odbioru

5.      Forma płatności: przelewem do 14 dni, na podstawie rachunku/faktury wystawionej po zrealizowaniu danej dostawy,

Wymagania ogólne dla roślin :

- oznaczone etykietką z nazwą łacińską.

- rośliny dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej 
  partii, zdrowe , bez oznak więdnięcia

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści  zgodne z  cechami charakterystycznymi  dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa  dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona

- rośliny  będądostarczone w skrzynkach lub   doniczkach

Wady niedopuszczalne :

-  zwiędnięcie liści i kwiatów,

-  uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni,

-  oznaki chorobowe,

-  ślady żerowania szkodników.

- przeschnięta bryła korzeniowa

Kryterium oceny ofert:

Najniższa zaoferowana cena łączna, uwzględniająca wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania dostaw.

Ofertę - wypełniony Formularz ofertowy  należy:

- złożyć w sekretariacie Zamawiającego, Śląski Ogród Zoologiczny,  41-501 Chorzów,
  Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 (wjazd na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego –
  bramą gospodarczą od strony ulicy Złotej w Katowicach)

lub

- przesłać drogą pocztową, kurierem - decydująca jest data wpływu do siedziby
  Zamawiającego)

lub

- przesłać drogą mailową w formacie .pdf na adres: sekretariat @slaskiezoo.pl

do dnia 7.12.2018 r do godziny 12.00.

Umowa z  wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 10 stycznia 2019 r.

Załączniki

  zakres i rodzaj asortymentu.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE o konkursie.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZMIANA rodzaju opakowań.pdf 330,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANA zakres i rod...ortymentu.xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie konkursu.pdf 359,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się