2018-11-15

KONKURS OFERT NA PODDZIERŻAWĘ TERENU

Przedmiotem konkursu jest poddzierżawa gruntu o powierzchni 15 m2  zlokalizowanego na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego z przeznaczeniem na umieszczenie urządzenia utrwalającego wizerunek w technologii green screen,  w sposób nie związany na stałe z gruntem w wyznaczonym na terenie ZOO miejscu i świadczenie w ramach prowadzonej działalności usług na rzecz osób zwiedzających Śląski Ogród Zoologiczny na własny rachunek i ryzyko   Oferent zawrze umowę poddzierżawy na okres minimum trzech (3) lat  od  01.01.2019 r. przy czym działalność prowadzona będzie w każdym roku sezonowo tj. 01 kwietnia do 31 października każdego roku; według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Załączniki

  ZAŁĄCZNIK NR 1 - ...OFERTOWY.docx 15,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 2 - ...R UMOWY.docx 33,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  KONKURS NA PODDZIER...OTOKIOSK).pdf 143,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - ... OFERTOWY.pdf 140,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zdjęcie0166.jpg 1,57 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie ko...zierżawa.pdf 314,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się