2019-12-12

Usługi deratyzacji i dezynsekcji w roku 2020

Śląski Ogród Zoologiczny, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące zadanie :

Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie styczeń – grudzień 2020 r.  na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

I. DERATYZACJA  49 obiektów i wybiegów

1. oględziny obiektów i wybiegów ,  identyfikacja szkodników , określenie rozmiaru plagi szkodników ,    określenie obszaru deratyzacji

2. zwalczanie szczurów i /lub myszy  - ustawienie karmników deratyzacyjnych , wyłożenie w nich   trutki

3. stosowanie pułapek żywołownych , zatrzaskowych oraz lepowych- po uzgodnieniu z zamawiającym

4.wyszukiwanie oraz usuwanie i utylizacja padłych gryzoni
5.zwalczanie ślimaków i innych szkodników roślin na kwietnikach i obsadach roślin jedno- i wieloletnich po uzgodnieniu z  zamawiającym, określenie obszaru działań

6.prowadzenie na bieżąco dokumentacji wszystkich działań
7.pisemne określenie działań korygujących dla  zamawiającego

8.sporządzanie szczegółowego protokołu z przeprowadzanych czynności na koniec miesiąca rozliczeniowego

9.Wymagane są przynajmniej trzy wizyty w miesiącu

 

II. DEZYNSEKCJA  obiektów- według potrzeb

1.oględziny obiektów i wybiegów ,  identyfikacja szkodników , określenie rozmiaru plagi szkodników ,    określenie obszaru dezynsekcji   

2. przeprowadzenie zabiegów dezynsekcji opryskowej 

3.rozmieszczenie pułapek klejowych na owady  – po uzgodnieniu z zamawiającym

4.przeprowadzanie zabiegów żelowania, wyłożenia past owadobójczych– po uzgodnieniu z zamawiającym  

5.założenie pułapek na owady latające – po uzgodnieniu z zamawiającym

6.likwidacja gniazd os i szerszeni , – po uzgodnieniu z zamawiającym

7.prowadzenie na bieżąco dokumentacji wszystkich działań ,

8.pisemne określenie działań korygujących dla  zamawiającego

9.sporządzanie szczegółowego protokołu z przeprowadzanych czynności na koniec miesiąca rozliczeniowego,

  • Wszystkie stosowane preparaty muszą posiadać wymagane atesty i karty charakterystyki produktu .
  • Atesty i karty charakterystyki produktu należy dostarczyć zamawiającemu przed podjęciem działań deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych.
  • Wszystkie działania przeprowadzane będą w porozumieniu i za zgodą lekarza weterynarii ogrodu zoologicznego.

Istnieje możliwość oględzin  obiektów do celów uszczegółowienia oferty.

Osoba do kontaktu  : Andrzej Malec 666 031 170 , Michał Załuski  666 031 164

Termin składania ofert :   do  do 17.12. 2019 r. godz. 12:00.

 

Załączniki

  zaproszenie.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kopia wykaz obiekto...gow 2020.xlsx 11,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie konkursu.pdf 347,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się