2014-12-11

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Chorzów, dnia 11 grudnia 2014r.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

na „Sukcesywne dostawy w roku 2015 owoców egzotycznych i jabłek jako pożywienia dla zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”

 

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację dostaw owoców egzotycznych i jabłek wg specyfikacji określonej poniżej oraz na warunkach określonych w załączniku. 

W przypadku zainteresowania dostawami jw. uprzejmie prosimy o przesłanie oferty
w formie elektronicznej bądź pisemnej do sekretariatu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego: Promenada Generała Jerzego Ziętka 7 41-501 Chorzów,
sekretariat@slaskiezoo.pl,
w terminie do dnia 16 grudnia 2014r.

SPECYFIKACJA DOSTAW:

Wszystkie owoce powinny być świeże i czyste, bez oznak uszkodzenia, bez oznak psucia, bez oznak wysuszenia, nie zaparzone, posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach
i smak adekwatne do odmiany.

Banany nie mogą być niedojrzałe czyli zielone ani zbyt dojrzałe tzn. z ciemnymi plamami na powierzchni owocu.

Jabłka, różnych odmian, powinny być jędrne, dobrej jakości i prawidłowo wykształcone, czyste, o wielkości obwodu minimum 18 - 20 cm.

Materiały wykorzystane wewnątrz opakowań muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości, tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu.

 

Opakowania muszą być wolne od wszelkich ciał obcych typu: sznurki, wióry, trawy, ziemia itp. W przypadku dostarczania owoców w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

 

Cechy dyskwalifikujące całą partię lub poszczególne owoce : nadgnite, zgnite, zmarznięte
z rozpadem miękiszu lub miękką oparzeliną, o obcym smaku i zapachu, plamistość, zbyt małe owoce.

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY:

 

asortyment

jm

ilość

cena netto/jm

Cena brutto/jm

Wartość netto

Wartość brutto

banany

kg

5.316

 

 

 

 

cytryna

kg

550

 

 

 

 

grapeifruity

kg

365

 

 

 

 

kiwi

szt

7.873

 

 

 

 

melon

kg

90

 

 

 

 

pomarańcza

kg

2.772

 

 

 

 

mandarynka

kg

285

 

 

 

 

winogrona

kg

462

 

 

 

 

jabłka

kg

27.700

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

 

 

 

Załączniki

  zaproszenie do konk...egz. 2015.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA nr DZP- wzor ...czne 2015.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o zawarciu umowy.pdf 229,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się